Anul 2018: Republica Moldova – Capitala Mondială a Turismului Vinicol

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 06 Septembrie 2018
Serie PPZ0395
Format (mm) 162 x 114
Tiraj (ex.) 600
Preț (MDL) 20,00
Nr. ștampila „Prima zi a emisiunii” 384, neagră
Machetă Corina Levco
Legătură marcă poștală