Arbori

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 01 Martie 2018
Serie PPZ0379
Format (mm) 162 x 114
Tiraj (ex.) 300
Preț (MDL) 36,00
Ștampila „Prima zi a emisiunii” №372
Culoarea ștampilei neagră
Machetă Lilian Iațco
Legătură marcă poștală