Desene ale copiilor. Eroi din basme.

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 01 Iunie 2018
Serie PPZ0386
Format (mm) 162 x 114
Tiraj (ex.) 300
Preț (MDL) 26,00
Ștampila „Prima zi a emisiunii” 378
Culoarea ștampilei neagră
Machetă Corina Levco
Legătură marcă poștală