Etnii din Republica Moldova. Romi

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 20 Aprilie 2018
Serie PPZ0383
Format (mm) 162 x 114
Tiraj (ex.) 300
Preț (MDL) 12,00
Ștampila „Prima zi a emisiunii” 375
Culoarea ștampilei neagră
Pictor și machetator Oleg Cojocari
Legătură marcă poștală