Europa 2018. Poduri.

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 08 Februarie 2018
Serie PPZ0377-0378
Format (mm) 162 x 114
Tiraj (ex.) 300 + 300
Preț (MDL) 18,00 (Ungheni), 26,00 (Pohorniceni, Orhei)
Ștampila „Prima zi a emisiunii” nr. 370, nr. 371
Culoarea ștampilei neagră
Machetă Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală, carnet cu mărci
,