Fauna în pictură

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 15 Septembrie 2017
Serie MP1044-1047
Coală 8 mărci (2x4)
Format (mm) 34 x 34
Tiraj (ex.) 100.000 + 100.000 + 150.000 + 150.000
Preț (MDL) 16,15
Machetă Lilian Iațco
Legătură plic prima zi