Fauna în pictură

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 15 Septembrie 2017
Serie PPZ0372
Format (mm) 114 x 162
Tiraj (ex.) 400
Preț (MDL) 40
Machetă Lilian Iațco
Legătură marcă poștală