Orologiile Chișinăului

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 12 Octombrie 2018
Serie PPZ0397
Format (mm) 162 x 114
Tiraj (ex.) 300
Preț (MDL) 25,00
Nr. ștampila „Prima zi a emisiunii” 386, neagră
Machetă Lilian Iațco
Legătură marcă poștală