Personalități ilustre

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 15 Noiembrie 2017
Serie MP1049-1054
Format (mm) 46 x 27,5
Tiraj (ex.) 200.000 + 100.000 + 200.000 + 200.000 + 200.000 + 100.000
Preț (MDL) 25,40
Coală mică 10 mărci (2 x 5)
Machetă Lilian Iațco
Legătură plic ”Prima zi”