Personalități ilustre. Aniversări - Comemorări

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 15 Ianuarie 2019
Serie PPZ0406-0407
Format (mm) 114 x 162
Tiraj (ex.) 2 x 200
Preț (MDL) 30,00 + 32,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 395, neagră
Machetator Elena Karachentseva
Legătură marcă poștală