Sport

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 23 August 2017
Serie MP1042-1043
Coală 2 x 5
Format (mm) 27,50 x 46,00
Tiraj (ex.) 100.000 + 100.000
Preț (MDL) 11,25
Machetă Lilian Iațco
Legătură plic prima zi