Evenimente

Serie PPZ0470-0471
Data emiterii 02 Martie 2022
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj PPZ0470=100 ex., PPZ0471=200 ex.
Preț (MDL) PPZ0470=30,00 L; PPZ0471=47,00 L
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 458, 459, neagră
Machetator Eugeniu Verebceanu
Legătură marca poștală
,