Flori din Grădina Botanică

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 30 Mai 2017
Serie PPZ0367
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 400
Preț (MDL) 41,00
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marcă poștală