Lunile anului în tradiţia populară

Serie PPZ0361
Data emiterii 06 Ianuarie 2017
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 220 x 110
Tiraj 400
Preț (MDL) 36,00
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală