Lunile anului în tradiţia populară

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 05 Ianuarie 2017
Serie PPZ0361
Format (mm) 220 x 110
Tiraj (ex.) 400
Preț (MDL) 36,00
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală