Lunile anului în tradiția populară

Serie MP1015-1017
Data emiterii 05 Ianuarie 2017
Formă de emitere marcă poștală
Format (mm) 34,00 x 34,00
Format coliță (mm) 102,00 x 85,00
Tiraj 64200
Preț (MDL) 17,25
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic ”Prima zi”