Lunile anului în tradiția populară

Serie MP1015-1017
Data emiterii 5 Ianuarie 2017
Formă de emitere marcă poștală
Format, mm 34,00 x 34,00
Format coliță, mm 102,00 x 85,00
Tiraj, ex. 64200
Preț, MDL 17,25
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic ”Prima zi”