Lunile anului în tradiția populară

Serie MP1069-1071
Data emiterii 13 Aprilie 2018
Formă de emitere marcă poștală
Format (mm) 34,00 x 34,00
Format coliță (mm) 102 x 85
Preț (MDL) 3 x 5,75
Preț coliță (MDL) 17,25
Tiraj coliță (ex.) 55.000
Machetator Lilian Iațco
Legătură plic ”Prima zi”