Lunile anului în tradiția populară

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 13 Aprilie 2018
Serie PPZ0382
Format (mm) 220 x 110
Tiraj 300
Preț (MDL) 36,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 374, neagră
Machetator Lilian Iațco
Legătură marcă poștală