Întreprinderea de Stat ”Poșta Moldovei” - 30 de ani

Serie CPMF0178
Data emiterii 1 Iunie 2023
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Format, mm 148 x 105
Tiraj, ex. 2000
Preț, MDL 7 lei
Valoarea nominală a mărcii fixe, MDL 3,30 L
Machetator Anastasia Maclașevschi