Magazin filatelic

 
 
Întreprinderea de Stat "Poșta Moldovei" pune la dispoziția filateliștilor, oaspeților de peste hotarele țării și persoanelor pasionate produse filatelice autohtone.
Mărci poștale, colițe, coli cu timbre, plicuri prima zi, plicuri cu marcă fixă, cărți poștale, ilustrate maxime sunt  expuse pentru vânzare, în special, în cadrul magazinului filatelic al ÎS ”Poșta Moldovei” care se află în incinta oficiului poștal MD-2012, pe adresa: or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134 ( tel. (373) 22 22-11-56, e-mail: moldfilatelia@posta.md). Program: 08:00-17:00, pauză: 12:00-13:00. Zile de odihnă: sâmbată, duminică.
Pe lângă emisiunile de mărci și efecte poștale, aici pot fi achiziționate  și alte produse din domeniul filatelic: pensete, lupe, foi cu clemtaj, cărți cu tematică filatelică, cataloage filatelice, clasoare cu timbre, panoramice filatelice, rame-suvenire cu timbre și suvenire purtând imprimate simbolurile statalității Republicii Moldova și logo-ul Întreprinderii de Stat "Poșta Moldovei".