Magazine

 
Întreprinderea de Stat "Poșta Moldovei" pune la dispoziția filateliștilor, oaspeților de peste hotarele țării și persoanelor pasionate, produse filatelice vândute, în special, în cadrul magazinului filatelic, care se află în cadrul oficiului poștal MD-2012 (or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134; tel. (373) 22 22-11-56, e-mail: moldfilatelia@posta.md). Aici pot fi achiziționate mărci poștale, colițe, coli cu timbre, plicuri prima zi, plicuri cu marcă fixă, cărți poștale, ilustrate maxime. Pe lângă produse filatelice, magazinele propun vizitatorilor obiecte filatelice (pensete, timbre, lupe, foi cu clemtaj), cărți cu tematică filatelică, cataloage filatelice, clasoare cu timbre, panoramice filatelice, rame-suvenire cu timbre și suvenire purtând imprimate simbolurile statalității Republicii Moldova și logo-ul Întreprinderii de Stat "Poșta Moldovei".