25 de ani de la emiterea primelor mărci poştale ale Republicii Moldova

Serie CPMF0155
Data emiterii 23 Iunie 2016
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Format, mm 148 x 105
Tiraj, ex. 1.000
Preț, MDL 3,50
Machetator Lilian Iațco