25 de ani de la emiterea primelor mărci poştale ale Republicii Moldova

Serie CPMF0155
Data emiterii 23 Iunie 2016
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Format (mm) 148 x 105
Tiraj 1.000
Preț (MDL) 3,50
Machetator Lilian Iațco