30 de ani de la prima expoziție filatelică Chișinău-Sibiu

Serie CPMF0172
Data emiterii 01 Decembrie 2021
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Format (mm) 148x105
Tiraj 500
Preț (MDL) 6,00
Valoarea nominală a mărcii fixe (MDL) 1,30 L
Machetator Eugeniu Verebceanu