30 de ani de la prima expoziție filatelică Chișinău-Sibiu

Serie CPMF0172
Data emiterii 1 Decembrie 2021
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Format, mm 148x105
Tiraj, ex. 500
Preț, MDL 6,00
Valoarea nominală a mărcii fixe, MDL 1,30 L
Machetator Eugeniu Verebceanu