600 de ani ai orașului Bălți

Serie PPZ0455
Data emiterii 22 Mai 2021
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 300
Preț, MDL 25,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 442, neagră
Machetator Eugeniu Verebceanu
Legătură marca poștală