8 Martie – Ziua Internațională a Femeii

Serie PMF0325
Data emiterii 8 Martie 2023
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 400
Preț, MDL 27,00
Machetator Oleg Cojocari