Anatol Dumitraș (1955-2016). Interpret de muzică ușoară. In memoriam.

Formă de emitere plic cu marcă fixă
Data emiterii 14 Iunie 2018
Serie PMF0283
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 10.000
Preț (MDL) 3,00
Machetator Vitaliu Pogolșa