Anatol Dumitraș (1955-2016). Interpret de muzică ușoară. In memoriam.

Serie PMF0283
Data emiterii 14 Iunie 2018
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 10.000
Preț (MDL) 3,00
Machetator Vitaliu Pogolșa