Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din s. Goian, com. Ciorescu – 200 de ani

Serie CPMF0161
Data emiterii 28 August 2017
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Format (mm) 148 x 105
Tiraj 800
Preț (MDL) 4,50
Machetator Lilian Iațco