Desene ale copiilor

Serie PPZ0512
Data emiterii 8 Decembrie 2023
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 200
Preț, MDL 37 lei
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 501, neagră
Pictor și machetator Eugeniu Verebceanu
Legătură marcă poștală