Fauna Moldovei. Păsări răpitoare.

Serie CPMF0140-0148
Data emiterii 13 Mai 2016
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Tiraj, ex. 1000 x 9
Preț, MDL 36,00
Machetator Alexandr Kornienko