Gheorghe Neaga (1922-2003), compozitor, violonist și profesor. 100 de ani de la naștere.

Serie PMF0317
Data emiterii 30 Martie 2022
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 500
Preț (MDL) 30,00
Machetator Oleg Cojocari