Liviu Damian (1935-1986). Poet, eseist, scriitor și traducător. 85 de ani de la naștere

Formă de emitere plic cu marcă fixă
Data emiterii 13 Martie 2020
Serie PMF0297
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 10.000
Preț (MDL) 3,00
Machetator Oleg Cojocari