Liviu Damian (1935-1986). Poet, eseist, scriitor și traducător. 85 de ani de la naștere

Serie PMF0297
Data emiterii 13 Martie 2020
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 10.000
Preț, MDL 3,00
Machetator Oleg Cojocari