ONU: 2021 – Anul internațional al Păcii și al Încrederii

Serie PMF0309
Data emiterii 18 Iunie 2021
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 1500
Preț (MDL) 4,00
Valoarea nominală a mărcii fixe (MDL) 1,75
Machetator Eugeniu Verebceanu