ONU: 2021 – Anul internațional al Păcii și al Încrederii

Serie PMF0309
Data emiterii 18 Iunie 2021
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 1500
Preț, MDL 4,00
Valoarea nominală a mărcii fixe, MDL 1,75
Machetator Eugeniu Verebceanu