ONU. Anul 2016 - Anul Internaţional al Leguminoaselor.

Formă de emitere marcă poștală
Data emiterii 27 Septembrie 2016
Serie MP1003-1006
Tiraj (ex.) 100.000 + 100.000 + 100.000 + 100.000
Preț (MDL) 18,20
Coală 8 mărci (câte 2 blocuri de 4 mărci poştale)
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură plic ”Prima zi”