ONU: Anul 2022 – Anul internațional al sticlei

Serie PPZ0466
Data emiterii 31 Ianuarie 2022
Formă de emitere plic "Prima zi"
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 250
Preț (MDL) 25,00
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 455, neagră
Machetator Vitaliu Pogolșa
Legătură marca poștală