Parteneriatul Estic – 10 ani

Serie CPMF0166
Data emiterii 7 Mai 2019
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Format, mm 148 x 105
Tiraj, ex. 900
Preț, MDL 15,00
Valoarea nominală a mărcii fixe, MDL 11,00
Machetator Lilian Iațco