Parteneriatul Estic – 10 ani

Serie CPMF0166
Data emiterii 07 Mai 2019
Formă de emitere carte poștală cu marcă fixă
Format (mm) 148 x 105
Tiraj 900
Preț (MDL) 15,00
Valoarea nominală a mărcii fixe (MDL) 11,00
Machetator Lilian Iațco