Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” – 200 de ani

Serie PMF0273
Data emiterii 6 Octombrie 2017
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 220 x 110
Tiraj, ex. 10.000
Preț, MDL 3,50
Valoarea nominală a mărcii fixe, MDL 1,75
Machetator Vitaliu Pogolșa