Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” – 200 de ani

Formă de emitere plic cu marcă fixă
Data emiterii 06 Octombrie 2017
Serie PMF0273
Format (mm) 220 x 110
Tiraj 10.000
Preț (MDL) 3,50
Valoarea nominală a mărcii fixe (MDL) 1,75
Machetator Vitaliu Pogolșa