Uzuale. Stema de Stat a Republicii Moldova.

Serie MP1184-1186
Data emiterii 08 Aprilie 2021
Formă de emitere marcă poștală
Coală 55 mărci (11x5)
Format (mm) 23,00x27,50
Tiraj MP1184 = 1.055.010 ex.; MP1185 = 1.055.010 ex.; MP1186 = 1.027.510 ex.
Preț (MDL) MP1184 = 0,25 L; MP1185 = 1,20 L; MP1186 = 1,75 L
Număr și culoare ștampila „Prima zi a emisiunii” 440, neagră
Machetator Eugeniu Verebceanu