Ediții filatelice care vor fi puse în circulație în luna decembrie 2017

 
 
Data
Emisie
Oficiu
 
1
07.12.2017
Seria de mărci poștale
„Crăciunul 2017”
MD-2012,
Chişinău
2
12.12.2017
Plic poștal cu marcă fixă
„Colegiul de Arte Plastice „Al. Plămădeală”
– 130 de ani de la fondare”
MD-2043,
Chişinău
3
23.12.2017
Ştampila poştală specială
„Crăciunul”
MD-2012,
Chișinău
4
27.12.2017
Plic poștal cu marcă fixă
„Teatrul Epic de Etnografie și Folclor
„Ion Creangă”– 30 de ani de la fondare”
MD-2008,
Chişinău