Planul emisiunilor filatelice pentru luna mai 2017

 
 
 
Data
Emisie
Oficiu
 
1
03.05.2017
Ştampila poştală specială
„25 de ani de relaţii diplomatice
Republica Moldova - Republica Polonă”
MD-2012,
Chişinău
2
04.05.2017
Plic poştal cu marcă fixă
„25 de ani de la aderarea Republicii Moldova
la Organizaţia Mondială a Sănătăţii”
MD-2012,
Chişinău
3
16.05.2017
Ştampila poştală specială 
„Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi.
60 de ani de la fondare.”
MD-3118,
Bălți
4
18.05.2017
Seria de mărci poştale
„Comorile trecutului.
Vestigii antice din tezaurul Republicii Moldova.”
MD-2012,
Chișinău
5 18.05.2017
Ştampila poştală specială
„25 de ani de relaţii diplomatice
Republica Moldova - Republica Azerbaidjan”
MD-2012,
Chișinău
6
23.05.2017
Ştampila poştală specială
„25 de ani de relaţii diplomatice
Republica Moldova - Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)"
MD-2012,
Chișinău
7 27.05.2017
Plic poştal cu marcă fixă
„25 de ani de la aderarea Republicii Moldova
la Organizaţia Naţiunilor Unite
pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură”
MD-2012,
Chișinău
8 30.052017
Seria de mărci poştale
"Plante din Grădina Botanică"
MD-2012,
Chișinău