Planul obliterărilor speciale pentru anul 2024

 
TEMA ȘTAMPILEI POȘTALE SPECIALE
Termen de utilizare
1
Ziua Mondială a Rezervațiilor Naturale
11 ianuarie
2
Toma Istrati (1924 - 2010), poet și filantrop. 100 de ani de la naștere.
13 ianuarie
3
Elena Cernei (1924 - 2000), cântăreață de operă. 100 de ani de la naștere.
1 martie
4
120 de ani de la fondarea Societății Naturaliștilor și Amatorilor de Științe Naturale din Basarabia (1904)
1 martie
5
Mihai Volontir (1934 - 2015) – 90 de ani de la naștere
9 martie
6
Nichita Smochină (1894 - 1980), etnograf, istoric, publicist. 130 de ani de la naștere.
14 martie
7
30 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Programul Parteneriat pentru Pace
16 martie
8
Gheorghe Vrabie (1939 - 2016) – 85 de ani de la naștere
21 martie
81
Urăm succes filateliștilor moldoveni la Expoziția Filatelică Specializată Mondială EFIRO 2024!
16 aprilie
-
19 aprilie
9
Universitatea Tehnică a Moldovei - 60 de ani
27 aprilie
10
Ștefan Petrache (1949-2020). Interpret de muzică ușoară. 75 de ani de la naștere.
8 mai
11
Ziua Internațională a Muzeelor
18 mai
111
Ziua Mondială a Albinelor
Emisiune inclusă în Plan prin Ordinul nr. 179 din 18.04.2024 al Î.S. ”Poșta Moldovei”
20 mai
12
Alexei Marinat (1924-2009), scriitor. 100 de ani de la naștere.
24 mai
13 Expoziția Filatelică „AFMC - 30 de ani. Trepte spre performanță”. iulie
14
75 de ani de la cel de-al doilea val de deportări în masă ale basarabenilor (1949)
5 iulie
15
55 de ani de la aselenizare
20 iulie
16
30 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova
29 iulie
17
Congresul Mondial al Eminescologilor
1-3
septembrie
18
Expoziția filatelică „MOLDFILEX – 2024”
2-8
septembrie
 19
30 de ani de la constituirea Muzeului Militar din Chișinău
3 septembrie
20 Nicolae Donici (1874-1960), astronom. 150 de ani de la naștere. 13 septembrie
21
135 de ani de la organizarea Expoziției Agricole și Industriale din Basarabia (1889)
15 septembrie

22

Vitaliu Pogolșa (1959-2022), artist plastic. 65 de ani de la naștere.
10 octombrie
23
135 de ani de la fondarea Muzeului Zemstvei din Basarabia (1889)
24 octombrie
24
Leonida Lari (1949 - 2011 ), poetă. 75 de ani de la naștere.
26 octombrie
25
150 de ani de la publicarea poemului „Împărat și proletar” de M. Eminescu
1 decembrie
26
Curtrea de Conturi a Republicii Moldova - 30 de ani
5 decembrie
27
Să trăiți, să înfloriți …
24 decembrie
-
8 ianuarie