Din Cartea Roșie a Republicii Moldova

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 26 Iulie 1997
Serie PPZ0078a
Preț (MDL) --