Din Cartea Roșie a Republicii Moldova

Serie PPZ0101
Data emiterii 20 Noiembrie 1999
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 18,50