Din Cartea Roșie a Republicii Moldova

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 20 Noiembrie 1999
Serie PPZ0101
Preț (MDL) 18,50