Dirijabile

Serie PPZ0140
Data emiterii 22 Aprilie 2003
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 14,20