Dirijabile

Serie PPZ0140
Data emiterii 22 Aprilie 2003
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț (MDL) 14,20