Din Cartea Roșie a Republicii Moldova. Floră. Arbuști.