Personalități ilustre

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 01 Iulie 2005
Serie PPZ0164
Preț (MDL) 9,50