Personalități ilustre

Serie PPZ0164
Data emiterii 01 Iulie 2005
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 9,50