Din Cartea Roșie a Republicii Moldova . Fauna. Reptile și amfibii.

Serie PPZ0168
Data emiterii 29 Septembrie 2005
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 11,00