Din Cartea Roșie a Republicii Moldova. Mamifere.

Serie PPZ0178
Data emiterii 16 August 2006
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 14,20