Din Cartea Roșie a Republicii Moldova. Mamifere.

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 16 August 2006
Serie PPZ0178
Preț (MDL) 14,20