Europa 2007: 100 de ani de cercetăşie.

Serie PPZ0185
Data emiterii 8 Mai 2007
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 14,75