Europa 2007: 100 de ani de cercetăşie.

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 08 Mai 2007
Serie PPZ0185
Preț (MDL) 14,75