Anul 2013 - Anul Spiridon Vangheli

Serie PPZ0287
Data emiterii 1 Iunie 2013
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 11,75