Din Cartea Roșie a Republicii Moldova. Insecte.

Serie PPZ0215-0215a
Data emiterii 24 Iulie 2009
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț, MDL 22,60