Din Cartea Roșie a Republicii Moldova. Insecte.

Formă de emitere plic "Prima zi"
Data emiterii 24 Iulie 2009
Serie PPZ0215-0215a
Preț (MDL) 22,60