Armata Naţională – 25 de ani

Serie PMF0262
Data emiterii 3 Septembrie 2016
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format, mm 162 x 114
Tiraj, ex. 10.000
Preț, MDL 3,00
Machetator Lilian Iațco