Armata Naţională – 25 de ani

Serie PMF0262
Data emiterii 03 Septembrie 2016
Formă de emitere plic cu marcă fixă
Format (mm) 162 x 114
Tiraj 10.000
Preț (MDL) 3,00
Machetator Lilian Iațco