Soi de struguri "Muscat timpuriu"

Serie PPZ0295
Data emiterii 13 Septembrie 2013
Formă de emitere plic "Prima zi"
Preț (MDL) 7,50